Det första intrycket

den 23 november / Ingångsområde

Hjørring bibliotek, Danmark

Entrépartiet är besökarens första intryck av biblioteket

Det anger tonläget för resten av biblioteket och behöver därför vara välkomnande, inbjudande och lockande så att folk kommer in och upptäcker biblioteket.

Tanken är att ingångsområdet ska hållas luftigt och relativt rent och med fri sikt in i biblioteket. Att använda lägre hyllor och exponeringsmöbler på hjul kan skapa en känsla av öppenhet liksom en hög grad av flexibilitet. Detta är också det idealiska tillfället att visa fram de senaste titlarna och nytt material och därmed skapa en butikskänsla vid ingången genom att använda låg frontexponering som uppmuntrar besökarna att ta för sig av böckerna och medierna.

Ett multifunktionellt välkomnande

den 23 november / Ingångsområde

Dela upp ingångsområdet i flera zoner

Entrépartiet är perfekt plats för nyinkommet material och de senaste utgåvorna. Det kan också användas för temautställningar eller informationstavlor. Dessutom, eftersom biblioteken har blivit en plats där människor möts och umgås, är det en god tanke att inreda ett område nära ingången med sköna soffor och fåtöljer. Man kan också tänka sig ett café där.

Tommerup bibliotek, Danmark
Hamar bibliotek, Norge
Knivsta bibliotek, Sverige