Låt dig inspireras av arkitekturen

den 4 december / Inredning och arkitektur

Låt detaljer i biblioteksbyggnaden påverka planlösningen och möbelvalen

Låt biblioteksbyggnadens arkitektur inspirera inredningen. Koppla ihop den med historiska, moderna eller distinkta element i byggnaden för att skapa en sammanhållen miljö.

Kulturcentrum Nordväst, Köpenhamn, Danmark
Kulturcentrum Nordväst, Köpenhamn, Danmark
Kulturcentrum Nordväst, Köpenhamn, Danmark