Hur är din studiestil?

den 22 oktober / Akademiska bibliotek

Inte alla studenter föredrar tystnad när de studerar

Ett akademiskt bibliotek ger studenterna den perfekta studiemiljön, speciellt eftersom den information och de resurser de behöver för att hantera tentor och uppgifter finns lätt tillgängliga.

Några studenter föredrar att studera ensamma, medan andra lär sig bättre i grupp. När man designar ett akademiskt bibliotek är det därför av största vikt att man tar hänsyn till studenternas olika inlärningsmetodik. Tysta studieområden där studenterna kan fokusera och lära sig individuellt, såväl som gruppområden där studenterna kan diskutera och samarbete behöver inkluderas i bibliotekets planlösning.

Darmstadt Academic Library, Germany
Newport University, Wales, United Kingdom
Queen Mary University, London, United Kingdom

Till och med den mest disciplinerade studenten behöver en välförtjänst paus

den 23 november / Akademiska bibliotek

The National Academy of Arts, Oslo, Norway

Biblioteket blir ett hem utanför hemmet

För studenter är biblioteket den självklara platsen för att studera inför tentor eller för att arbeta med olika uppgifter. Det är ett informationscentrum, en tyst oas där de kan fokusera och lära sig, samtidigt som det är rätt miljö för samarbete i grupp. Inför tentor kan studenten tillbringa timmer efter timme på biblioteket. På så sätt blir det nästan som ett andra hem.

Därför är det mycket viktigt för ett akademiskt bibliotek att balansera behoven av utrymmen för studium med social samvaro, för också den mest disciplinerade studenten behöver en paus eller en dos koffein. Ett informellt område med sköna, avslappnande sittmöbler är den perfekta platsen för studenterna att ta en välförtjänt paus och njuta av en god kopp kaffe samt tala med sina studiekamrater.