Bibliotek understödjer integration

den 21 juni / Projektnyheter

Danmarks Biblioteksförening; pressmeddelande 16 juni 2016

En nyligen genomförd undersökning utförd av Moos-Bjerre & Lange Analyse utförd på uppdrag av Danmarks biblioteksförening visar att biblioteken är en av de viktigaste institutionerna i integrationsarbetet.

Hela 70% av nyanlända samt barn till invandrare i Danmark uppges ha fått personligt bemötande och hjälp med studier och utbildning på biblioteken. Motsvarande tal för personer med danskt ursprung är 41%.

Ordförande för Danmarks Biblioteksförening, Steen B. Andersen säger ”Undersökningen visar på bibliotekens styrka, nämligen att de på många platser är den viktigaste institutionen för integrationsarbete.  Vi vet också att biblioteken används i mycket högre grad av både utrikesfödda samt barn till utrikesfödda än av danskar tack vare att biblioteken uppfattas som öppna, värdeneutrala institutioner som har ett brett utbud inte bara av böcker men även erbjuder lektions och utbildningshjälp, integration och gemenskap, läslust, demokrati och mycket mer. Biblioteken löser idag riktigt många uppgifter, till nytta och glädje både för medborgarna och för samhället i stort.”

Läs mer

Lammhults Biblioteksdesign noterar flera likheter mellan resultaten från undersökningen gjord i Danmark med de förhållande som råder i Sverige.

Bibliotekens service är gratis, man kan erbjuda hjälp i många olika frågor allt från språkstudier och bostadssökande. Gratis internet kan ge en länk till hemlandet. I allt högre grad har man generösa öppettider med eller utan personal och biblioteksrummet blir en betydelsefull samlingspunkt för nyanlända.

Svensk Biblioteksförening har publicerat en artikel ”Om integration” av Marie-Louise Samuelsson där uppsatsen ”Plötsligt var världen här. Bibliotek och integration i tre Stockholmsförorter” analyseras. I uppsatsen hänvisas till forskarna Dorte Skot-Hansen och Marianne Anderssons beskrivning av bibliotekens fyra överlappande funktioner: den kulturella, den kunskapsförmedlande, den informationsförmedlande samt den sociala funktionen.

Läs artikeln här    

Se några av våra inredningslösningar för bibliotek

Senaste nyheterna

Nyhetsarkiv

Årsredovisningar för Lammhults Design Group

den 15 maj / Företagsnyheter

Ladda ned årsredovisning 2015

Läs mer

Next Library Festival 2017 i Aarhus, Danmark

den 11 maj / Utställningsnyheter

Next Library kommer att äga rum 11 - 14 juni 2017 som en del av firandet av ÅRHUS 2017 – EUROPEISK KULTURHUVUDSTAD

Läs mer

Biblioteksdagarna i Växjo, 10-11 maj 2017

den 18 april / Utställningsnyheter

Den 10-11 maj träffas ca 500 biblioteksintresserade i Växjö konserthus för att ta del av föreläsningar, diskutera aktuella frågor, träffa både gamla och nya vänner samt möta intressanta utställare

Läs mer

Ny representant för norra distriktet i Sverige

den 27 mars / Företagsnyheter

Vi hälsar Malin välkommen

Läs mer