Återlämningsfack för böcker och medier

Lastning bilder...

Stationärt och låsbart återlämningsfack med dubbel funktion

This unique cabinet is designed such that one end is for book returns and the other end is for media returns (CDs, DVDs, videos etc). Detta unika skåp är designat så att ena sidan är till för bokåterlämning och den andra för medier (CD, DVD, VHS etc).

Böckerna kanar från öppningen nedför en bana ner i en mobil förvaringslåda. Lådan kan tas ut när man låst upp dörren. Öppningen hålls stängd med hjälp av en speciell mekanism under tiden som förvaringslådan är borta. Den fås antingen försedd med skum-material eller med en botten som sjunker ner när den belastas.

AV-medierna kanar också nedför en bana i en separat låsbar låda.