Maya bokåterlämningsfack

Lastning bilder...

Stationärt och låsbart återlämningsfack – för både inom- och utomhusbruk

Metallhöljet gör detta skåp lämpligt såväl inom- som utomhus. Skåpet har en inbyggd kana och lådan där medierna samlar har hjul och handtag.

Detta återlämningsfack passar bibliotek med begränsat öppethållande då den kan placeras utomhus. Det är mycket tungt men kan säkras ytterligare genom att placera tyngder i botten.