Bokåterlämningsvagn

Lastning bilder...

Smart formgivning för bekväm tillgänglighet

Denna bokvagn har en botten som sjunker ned när den belastas med böcker. Det betyder att böckerna alltid är på den bekväma översta höjden när man ska ta dem. Bokvagnen är lätt att flytta runt, även fullastad, och dess neutrala design gör att den passar i de mest skiftande miljöer.

Den fås i olika träslag eller målat utförande. Se våra Färg- och materialval för mer information.