Inform 45° och 90° svängd disk

Lastning bilder...

Förstärk flytet i din inredning med en svängd disk

De svängda diskarna (moduler finns i två höjder; 74 och 100 cm) skapar ett fint flöde samtidigt som det ger gott om utrymme för arbetet. De kan också kombineras med rektangulära diskar, informationsbord, höjdjusterbara diskar och skåpenheter. När man fogar samman flera element skapas en vid båge som ger ett uppseendeväckande intryck i större rum.