Funktioner för Softline, Slimline och Frontline

Lastning bilder...

Lägg till olika funktioner till dina trähyllor

Detta hyllsystem utgör grundstommen för att bygga ditt individuella system som passar just dina lokaler och dina behov. Detta låter sig göras genom att lägga till olika hyllfunktioner.

Välj mellan olika funktioner för att passa just dina behov:

  • Exponering och förvaring av tidskrifter
  • Skåp
  • Sittplatser
  • Förvaring och exponering av olika AV-medier
  • Arbetsytor
  • Multimediaförvaring
  • Exponeringslådor
  • Skyltar
  • Bokstöd