Softline hyllsystem

Lastning bilder...

Mjukt kantad trähylla för elegant utseende på biblioteket

Softline hyllsystem med gavlar av trä är ett av våra flexibla träsystem. Det är nära besläktat med Slimline och Frontline – våra två andra träsystem. Det som skiljer Softline från de andra är den ellipsformade gavelframkanten av massivträ samt djupskillnaden mellan framkanten på gaveln och hyllplanen, som är 26 mm.

Softline.jpg
Softline hyllsystem finns i två grundvarianter – enkel- och dubbelsidigt. Standardmoduler finns i riklig mängd, men det är också fullt möjligt att skapa specialvarianter för att passa just dina behov. Välj mellan en mängd olika hyllfunktioner av trä eller metall och lägg till komponenter till hyllorna på dina olika avdelningar.

Hyllsektionerna monteras antingen med en öppen stålram eller med hel rygg av trä. Denna lösning, som vi lanserade för över trettio år sedan, gör det enkelt att lägga till eller ta bort enskilda sektioner utan att demontera hela hyllrader.

Softline-systemet levereras som standard i faner av bok eller björk samt flertalet andra träslag alternativt täcklackerad i valfri kulör. Se Färg och materialval för ytterligare detaljer.