Gavlar för Uniflex hyllsystem

Lastning bilder...

Gavlar för individuella lösningar

När man ska skapa en unik image för ett bibliotek krävs anpassade lösningar. Våra slutgavlar förstärker den image som du vill föra fram. Gavlar finns i trä, glas, akryl och perforerad metall, och de förstärker intrycket hos Uniflex-systemet, som är ramverket inom vilket du bygger ditt biblioteks egna utseende och känsla.

Ett intressant tillbehör är ljudabsorberande paneler som kan väljas för att påverka lokalernas akustik positivt. Finns på förfrågan.

De perforerade metallgavlarna möjliggör upphängning av olika tillbehör för exponering.