Uniflex hyllsystem

Lastning bilder...

Hållbart och flexibelt system med enkel montering

Detta hållbara hyllsystem med 30x30 mm perforerade stålrör passar perfekt för användning i bibliotek med stora volymer liksom i folk- eller skolbibliotek. Dess design med hylljustering i 25 mm mellanrum möjliggör enkel montering och justering utan att använda speciella verktyg. Hyllsektionerna är försedda med en mångsidig C-profil för att lätt kunna lägga på topp- och bottenhyllplanen.

Uniflex hyllsystem finns enkel- och dubbelsidig, där båda varianterna har möjlighet till höjdförlängning från 2250 mm (standard) upp till 3675 mm som mest. Hyllplan finns både i metall och trä, och många funktioner kan läggas till för att tillgodose just ditt biblioteks behov.

Använd de tekniska specifikationerna för att bygga just din hyllkonfiguration.