Drongen bibliotek, Belgien

Offentliga bibliotek / Avslutad 2015

Drongens nya bibliotek är ljust, rymligt och modernt.

Biblioteket inrymdes tidigare i en byggnad som inte längre mötte kraven för ett modernt bibliotek och har nu flyttats till nya lokaler som kan erbjuda biblioteksbesökare god service i modern omgivning. Ökat golvutrymme har gett möjlighet att inreda med lägre bokhyllor vilket ger både en översiktlighet och ett bättre ljusflöde i biblioteket.

Besökare har utsikt över den intilliggande parken från bibliotekslokalerna och naturen skapar på så sätt basen för ett tidlöst designuttryck även inne i bibliotekslokalen. En del av färgvalen är gjorda för att attrahera olika målgrupper. Hyllorna är klädda för en slimmad design.

Besökarnas reaktioner har varit positiva; både besöksantal och antal utlån har ökat.