Qatar universitetsbibliotek, Doha, Qatar

Akademiska bibliotek / Avslutad 2012

Plats för utveckling

Sedan etableringen 1973 har Qatars universitet givit utbildning en stark position i landets utveckling. Det var varit en framgångsrik mission från början med ett universitet med 150 studenter till dagens sju skolor med 8.000 studenter. I takt med universitetets utveckling ökade efterfrågan på biblioteksservice. I början av 2012 öppnade ett nytt och större bibliotek upp sina dörrar för studenter, forskare och lärare.


Biblioteket spelar en viktig roll för att upprätthålla universitetets höga akademiska standard. De höga standarderna återspeglas i designen och funktionerna hos hyllinredningen. Kvalitet och finish är höga, både för den fysiska miljön och den tekniska infrastrukturen.