San Sebastian akademiska bibliotek, Spanien

Akademiska bibliotek / Avslutad 2011

Kulturell infrastruktur

Det nya centret heter Carlos Santamaria, uppkallat efter matematikern, filosofen, meteorologen och pacifisten som blev utnämnd till hedersdoktor 1992 på universitetet och som också var utbildningsminister i Baskiens första generalförsamling.


Det svängda centret med sin betongfasad är primärt hem för campusets nya bibliotek, men de 16.600 kvadratmetrarna rymmer också språklaboratorier och andra pedagogiska resurser. Arkitekten beskriver designen som ”tänkt som en enorm container, formad ur en spontant påkommen kontur som följer de naturliga kurvorna. Linjen är muren som innehåller två block arrangerade i nordöstlig riktning, och vars högsta punkt är på den plats som vi anser vara viktigast: byggnadens huvudingång som öppnar sig som en stor mun och pekar sitt krön mot himlen”.


En innergård delar den två våningar höga byggnaden i två asymmetriska delar. Den större delen rymmer bibliotekets boksamling. Den andra, mindre delen erbjuder läsesal och auditorium. BCI levererade 17.000 löpmeter av 60/30 Stålhyllor med 40 mm tjocka slutgavlar och topphyllplan. Specialritade vita bokvagnar fulländar inredningskonceptet.