Darmstadt universitets- och statsbibliotek, Tyskland

Akademiska bibliotek / Avslutad 2012

Ett imponerande statsbibliotek

Det nya universitets- och statsbiblioteket är det centrala biblioteket i Darmstadts tekniska universitet. Den nya byggnaden är ett imponerande stycke arkitektur i Darmstadts centrum. Den används av universitetet samt utbildnings- och forskningsinstitutioner i regionen till undervisning, läsning och vetenskapligt arbete. Därutöver är biblioteket ett offentligt vetenskapligt bibliotek och levererar litteratur till invånarna i Syd-Hessen, de lokala myndigheterna och kulturinstitutioner.


Sammantaget är cirka 1,8 miljoner böcker, 2000 tryckta och 20 000 online-tidskrifter och en mångfald av databaser och speciella samlingar tillgängliga för allmänheten dygnet runt. Den imponerande interiören erbjuder 700 studieplatser och i allt 28 km hyllor installerade på åtta våningar.


Sedan öppningen har antalet besökare redan tredubblats.