Bauhaus-stiftelsens bibliotek, Tyskland

Akademiska bibliotek / Avslutad 2012

Arkitektoniskt kulturarv

Bauhaus är en ikon inom arkitektur och konst från det 20:e århundradet, en pionjär inom ”New Objectivity”-stilen och välkänt för namn som Walter Gropius (grundare), Paul Klee och Mies van der Rohe. Byggnaden för ”Stiftung Bauhaus Dessau” i Dessau är en av de bästa exemplen på rörelsens estetik.


Bauhaus-stiftelsens bibliotek används som ett offentligt forsknings- och informationsbibliotek för såväl Bauhaus’ historia som vanligt projektarbete. Efter 20 år i tillfälliga lokaler ger det nya biblioteket en permanent lösning. Samlingen är en av de mest betydande i sitt slag i Europa.


Eftersom rummen är kulturminnesmärkta behövdes en specialanpassad lösning för hyllsystemen som härbärgerar och förevisar samlingen.