Tjänster

Total solution provider

Med gedigen projektledningskompetens kan vi hantera de flesta typer av projekt – från att förbättra befintliga installationer till att utveckla och färdigställa hela inredningskoncept i nya bibliotek och samhällscenter.

5. Utförande

Ett kraftfullt, konsekvent utförande är avgörande för att uppnå önskat resultat.

Execution

Ensure strong and reliable execution

services_stages5

Baserat på den designlösning som har presenterats i den föregående fasen, organiserar vi tillverkning, leverans och installation av projektet. 

Utifrån det aktuella projektets förutsättningar koordinerar vi alla aktiviteter och tidsgränser för samtliga berörda parter, och vi ser till att du blir informerad om projektets förlopp och färdigställande. Koordinationen med dig som kund berör främst…

  • Leveransplanering (datum och tid, mottagning på platsen osv.)
  • Installationsplanering (datum och tid, vem och hur)
  • Planerade möten (genomgång, kvalitetskontroll) efter slutförd installation kan ingå i projektleveransen