Tjänster

Total solution provider

Med gedigen projektledningskompetens kan vi hantera de flesta typer av projekt – från att förbättra befintliga installationer till att utveckla och färdigställa hela inredningskoncept i nya bibliotek och samhällscenter.

6. Uppföljning

När din nya biblioteksmiljö har blivit verklighet och bibliotekspersonalen och användarna har börjat vänja sig vid det nya utrymmet, rekommenderar vi en uppföljande genomgång för att utvärdera hur viktiga aspekter av projektet fungerar i verkligheten.

Follow-up

Follow-up, evaluate and evolve

services_stages6

 

Ett bibliotek som vill vara en utvecklande drivkraft för samhällets bästa, måste själv utvecklas kontinuerligt, både form- och funktionsmässigt. Intelligent, förändringsbar och funktionell inredning påverkar människors beteenden.

Vår strävan är att utveckla en långsiktig relation för fortlöpande utveckling av ditt bibliotek.

library_makerspace


Makerspace

Ett "makerspace" är en fysisk plats – en öppen verkstad – där människor samlas för att dela resurser och kunskaper, samarbeta i projekt, nätverka och skapa. Den här typen av kreativa arbetsutrymmen finns i offentliga miljöer (bibliotek, stadshus, privata organisationer, universitetsområden osv.) och erbjuder nödvändiga verktyg för att använda och utveckla nya, intressanta kunskaper och färdigheter.

Read more