Tjänster

Total solution provider

Med gedigen projektledningskompetens kan vi hantera de flesta typer av projekt – från att förbättra befintliga installationer till att utveckla och färdigställa hela inredningskoncept i nya bibliotek och samhällscenter.

Briefing

Som Total Solution Provider, är vårt mål att leverera en komplett, nyckelfärdig lösning. Det innebär att vi strävar efter att leverera tjänster och produkter som överträffar dina förväntningar och passar perfekt in i din miljö. För detta krävs genuin förståelse av dina behov, biblioteksbesökarnas beteenden och den övergripande sociala och ekonomiska kontexten för varje projekt.

Briefing

Understanding the brief

services_stages2

För att det här skedet ska lyckas är det viktigt att en dialog (skriftlig eller muntlig) upprättas mellan dig – dvs. vår kund – och oss. Genom dialogen ställer vi upp ramarna för projektets omfång, mål och syfte, vilket ger en grund för den efterföljande designfasen. Under briefingen bör tyngdpunkten vara den övergripande vyn, helhetsbilden…

  • Definiera projektets kontext och budget (byggnaden, omgivningarna, samhället, aktiviteter, zoner, teman, logistik osv.)
  • Utse ett team och fastställa prioriteringar och projektplanering för nästa fas (ansvarsområden, kommunikation, möten, workshopar osv.)
  • Förstå biblioteksbesökarnas beteenden (vision, varumärkesetablering osv.)
  • Generera idéer (kunskapsutbyte, brainstorming, förslagsutvärdering, presentationer, visuell kommunikation, inspirationsturnéer, research, workshopar)
  • Komma överens om och fastslå slutligt projektomfång