Services

Total solution provider

With strong project management skills in place, we can handle any kind of projects from complementing existing installations to interior design of a new super libraries and community hubs.

Design

Målet med designfasen är att uppfylla de krav och det projektomfång som fastställdes i briefingfasen.

Design

Provide designed solution

services_stages3

Under designfasen formaliseras idéer till rumsplaner, teman, moodboards för möbler och slutligen till prisförslag. För att utvärdera idéerna och kontrollera att vi är på rätt spår kanske det krävs ytterligare dialog med dig i det här skedet, så att vi kan utföra nedanstående uppgifter…

  • Inredningsdesign/utrymmesplanering (val av möbler och andra komponenter, kapacitetsplanering)
  • Design av specialmöbler och speciallösningar 
  • Inredningsplaner i 2D/3D, inklusive beskrivningar av funktioner, rörelsevägar, zoner, teman, material, möbler och tillbehör, färger, ytskikt osv. 
  • Utse ett team och fastställa prioriteringar samt projektplanering för efterföljande faser 

design_stage