Tjänster

Total solution provider

Med gedigen projektledningskompetens kan vi hantera de flesta typer av projekt – från att förbättra befintliga installationer till att utveckla och färdigställa hela inredningskoncept i nya bibliotek och samhällscenter.

Presentation

Vi presenterar designlösningen, som är i linje med resultatet av våra efterforskningar och vår tolkning av det som framkommit under briefing- och designfaserna.

Presentation

Visualize and communicate essentials

services_stages4

Vårt mål är att överträffa förväntningar i alla avseenden. Vårt team presenterar designlösningen. Presentationen anpassas för inbjudna intressenter och/eller specifika uppdragsspecifikationer.